Demo v1.0

14 Temmuz 2024, Pazar

Beta v1.0

Bilim

Uzayzamanın Ortaya Çıkışı, Panpsişizm ve Bilincin Doğası

Zaman ve mekân algımıza bu kadar yakından bağlı olan deneyim, zamansız ve uzamsal olmayan bileşenlerden nasıl ortaya çıkar?

Kuşların Dili Var Mı? Peki Ya Gramerleri?

Kuşların da kendi dillerinin olup olmadığını sormak gayet makuldür. Sorunun cevabı, dili nasıl tanımladığınıza bağlı olarak değişebilir.

Evrenin Evrimi: Zaman bir başlangıç mı?

Maddenin en küçük bileşenlerinden bir bütün olarak Evren'e kadar, tüm ölçeklerde, daha katı olan eski klasik çerçevenin yerine modern doğa görüşü bir hareket ve değişim modeli ortaya çıkmıştır.

Evrim Öngörülebilir mi?

İster Darwin’in ispinozları, ister Oreinotinus, ister şekere aç bir grup E.coli olsun; hepimiz evrimin gizemli işleyişine tabiyiz.

Kozmolojinin Doğuşu: Edwin Hubble ve Genişleyen Evren

Modern yaratılış öyküsü (kozmoloji bununla ilgilidir) en basit bileşenleri olan temel parçacıklardan atomlara, yıldızlara, galaksilere, gezegenlere ve yaşama doğru karmaşıklık içinde büyüyen maddenin öyküsüdür

Bitkiler Hisseder, Peki Ya Bilinçli midirler?

"Kimyasal kelime dağarcığında" 3000 kimyasal maddeye sahip olan bitkiler iletişim de kurabilirler.