Demo v1.0

14 Temmuz 2024, Pazar

Beta v1.0

Kent

“İstanbul Erguvandır”: Kentsel Ekoeleştiri ve İstanbul Romanları

Kentsel Ekoeleştiri nedir? Edebiyat ve çevre arasındaki ilişkiyi inceleyen disiplinlerarası yaklaşımlara dayanan bir alan olan ekoeleştiri, ekosistemin ayrılmaz bir parçası olan kentsel peyzajların önemine de odaklanmaktadır. Kent deneyiminin ve kentsel mekânların ekoeleştirel uygulamaya dâhil edilmesi, ekoeleştirinin daha geniş bir tanımının yapılmasını ve kapsamının genişletilerek sosyokültürel ve politik kaygılara açılmasını sağlamıştır. “Kentsel ekolojiyle ilgilenen kültürel eleştiri” (Bennet 296) olarak tanımlanan bu ekoeleştiri dalı, kentsel ekoeleştiri olarak adlandırılır. Bu ekoeleştiri türü, kent sakinlerinin deneyimlerini ve kent içerisinde “kentleşmiş doğa” olarak adlandırabileceğimiz şeyle sorunsallaştırılmış ilişkilerini ele alan edebi metinleri araştırır. Kentsel ekoeleştirinin, kentsel ekolojinin içgörülerinden yararlandığını belirtmek gerekir. Kentsel ekoloji, kenti kültürel ve doğal...

Flanör ve Hayalet: Kuzum Söylesene Kimler Yaşıyor Burada

Yoksa adına flanörlük dediğiniz şey o Ankara Romantiklerinin hepsinin okuduğu romanda adı geçen yerlerden ibaret bir şey mi?

Kentsel Şerefe: Kenti Nasıl Duyumsarız?

Şaraba dair çok bilinen bir söylem vardır; beş duyudan yalnızca sese hitap etmeyen bu kadim içkinin kusuru kadehlerin tokuşturulmasıyla kapatılır. Bir çın sesiyle ve ardından gelen “şerefe” ile duyusal tatmin tamamlanır. Bir rivayet de odur ki; şerefe, masada konuşulanların masada kalacağına dair verilen şeref sözüdür. Kelimenin etimolojik kökeninden ritüelin tarihselliğine kadar meseleye farklı açılardan yaklaşıldığında kelimenin anlamına, yerine veya yersizliğine dair farklı sonuçlar çıkarılabilir elbette, ancak bu yazı hareket noktasını buradan alıyor; kadim kentler hangi duyuya hitap etmiyor da kentsel politikaların ele alındığı masalarda “katılım”, alınan kararların tüm kesimlere açık olacağına dair verilen sözün karşılığı olabiliyor? Daha açık bir ifadeyle,...

Kentsel Dönüşüm Ne Demek?

Yeni yapıların yarattığı yeni ekonomik giderler bazı daire sahiplerinin bu masrafları karşılayamayarak kentin daha sınırda alanlarına taşındıkları durumlar yaratıyor.

Mimarlık ve Sosyalizm: Vkhutemas’tan Lefebvre’e Toplumcu Kent Tahayyülü

Hayatlarımızın kontrolünü geri almak, şehirlerin halka ait olduğunu yeniden ilan etmek ve sıradan insanların kendi şehir yaşantılarını etkileyebilmelerine olanak sağlayan radikal politik değişiklikler yapmak anlamına gelir.

Sosyal Heykel Olarak Kent

Mekân her zaman karmaşık ve çoğul bir olgudur. Kısa aralıklarda bile kentlerde farklı türde mekânlar yan yana gelirler ve birbirlerini etkilerler.