Demo v1.0

14 Temmuz 2024, Pazar

Beta v1.0

Marcelo Gleiser

Bilim

Evrenin Evrimi: Zaman bir başlangıç mı?

Maddenin en küçük bileşenlerinden bir bütün olarak Evren'e kadar, tüm ölçeklerde, daha katı olan eski klasik çerçevenin yerine modern doğa görüşü bir hareket ve değişim modeli ortaya çıkmıştır.
Bilim

Kozmolojinin Doğuşu: Edwin Hubble ve Genişleyen Evren

Modern yaratılış öyküsü (kozmoloji bununla ilgilidir) en basit bileşenleri olan temel parçacıklardan atomlara, yıldızlara, galaksilere, gezegenlere ve yaşama doğru karmaşıklık içinde büyüyen maddenin öyküsüdür
Bilim

Büyük Patlamanın Kısa Öyküsü

Başlangıçtaki ısı yayılımı dağıldıktan sonra, atomları oluşturan parçacıklar birbirine bağlanmak üzere artık serbestti.
Bilim

Evren bir kuantum dalgalanması mı?

Evrenin tamamı bir vakum dalgalanmasının sonucudur ve bu, kuantum hiçliği olarak adlandırdığımız bir durumdan dolayı böyledir.
Bilim

Isaac Newton: Tanrı’yı Arayan Bir Mistik Rasyonel

Newton'a göre, bilim Tanrı'nın zihnine açılan bir kapıdır ve aynı zamanda insanlar ile Tanrı arasında bir köprüdür.
Bilim

Evrenin Gizemli Bileşenleri: Karanlık Madde ve Karanlık Enerji

Şimdiye kadar karanlık maddeden parçacık toplamak için sarf edilen çabalar başarısızlıkla sonuçlandı, astronomik gözlemler ile esas teori arasında biraz stresli bir çelişki.