Demo v1.0

19 Haziran 2024, Çarşamba

Beta v1.0

Felsefe

Dünya Yanarken: Kapitalizm, Rantçılık ve İklim Krizi

Mevcut hükümetler, karbon sıfırlama yönünde atılacak küçük bir adımı bile yönetmekte yetersiz olduklarını göstermişlerdir.

Çeviriler

Dünya Yanarken: Kapitalizm, Rantçılık ve İklim Krizi

Mevcut hükümetler, karbon sıfırlama yönünde atılacak küçük bir adımı bile yönetmekte yetersiz olduklarını göstermişlerdir.

Evrenin Evrimi: Zaman bir başlangıç mı?

Maddenin en küçük bileşenlerinden bir bütün olarak Evren'e kadar, tüm ölçeklerde, daha katı olan eski klasik çerçevenin yerine modern doğa görüşü bir hareket ve değişim modeli ortaya çıkmıştır.

Evrim Öngörülebilir mi?

İster Darwin’in ispinozları, ister Oreinotinus, ister şekere aç bir grup E.coli olsun; hepimiz evrimin gizemli işleyişine tabiyiz.

Felsefenin Çarpıtılmış Tarihi: “Batı Felsefesi” Miti

Felsefenin Yunan kökenli öyküsü geç 18. yüzyılda Avrupa-merkezci tarih yazınında yaygın hale geldi. 19. yüzyılda ise bu anlatı, Avrupalı olmayan geleneklerin felsefe kanonundan dışlanmasını pekiştirmek için kullanıldı.

Ansiklopedik Ahmaklık Üzerine: Flaubert, Godard, Lacan

Godard’ın filmi kelimenin tam anlamıyla her şeymiş ayağına yatan herhangi bir bilginin beyhudeliğini adlandırır âdeta.

Geçiş Döneminde Devlet: İşçilerin İktidarı Mümkün mü?

“İşçi sınıfı hazır devlet aygıtını basitçe ele geçirip onu kendi amaçları için kullanamaz."

Düşünmek İçin Bir Yer

Düşünme, kendisini dünyanın dışında buluyor göründüğünde bile dünyadadır ve dünyaya aittir.

Monografiler

Geçiş Döneminde Devlet: İşçilerin İktidarı Mümkün mü?

“İşçi sınıfı hazır devlet aygıtını basitçe ele geçirip onu kendi amaçları için kullanamaz."