Demo v1.0

16 Temmuz 2024, Salı

Beta v1.0

Kadir Gülen

Felsefe

İnanç ve Aydınlanma: Hegelci Kültür Savaşları

İnancın toplumsal pratikleri ile bu pratikleri dayandırdığı aşkınsal Tanrı düşüncesi arasında kapatılamaz bir uçurum var.
Çeviriler

Ansiklopedik Ahmaklık Üzerine: Flaubert, Godard, Lacan

Godard’ın filmi kelimenin tam anlamıyla her şeymiş ayağına yatan herhangi bir bilginin beyhudeliğini adlandırır âdeta.
Çeviriler

Aşkın Yolu: Freud, Lacan ve Levinas

Lacan, psikanalizin ortaya çıkışıyla birlikte, yepyeni türde bir aşkın varlık kazandığını ilan etmişti: Aktarım aşkı olarak gerçek aşk.
Psikanaliz

Lacan: Dilsel Temsilden Jouissance’ın Üretimine

Gösterge kendi başına hiçbir bir anlama sahip değildir; anlam onun diğer göstergelerden farklılaşmasının bir sonucudur.
Çeviriler

Psikanalizin Tercihi; Bilim, Din ve Gerçek

Gerçek ve harekete geçirdiği endişe söz konusu olduğunda, yapılması gereken bir seçim vardır.
Çeviriler

Tekerrürün İmkânı: Kierkegaard ve Lacan

Lacan’a göre, Freud’un kendinden önceki “ruh sorgulayıcılarından en keskini”Lacan, J. The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis. Ed. by J.-A. Miller. Trans. by Alan Sheridan. London: Hogarth, 1977; 59. olan Kierkegaard’un etrafı, kendisinin de bizzat tanıklık ettiği gibi, “bir tekerrürün mümkün olup olmadığı ve ne anlama sahip olduğu, bir şeyin tekerrür yoluyla kazanıldığı mı yoksa kaybedildiği mi”Søren Kierkegaard, Repetition and Philosophical Crumbs, translated by M.G. Piety, New York, Oxford University Press, 2009, p. 3. sorunuyla çepeçevre kuşatılmıştı. Kierkegaard bu soruyla karşı karşıya kaldığında “âdeta felç olduğunu” dile getirir; ona bir cevap verebilsin diye bir deneyimden yararlanır; geçmişte yaşadığına...