Demo v1.0

14 Temmuz 2024, Pazar

Beta v1.0

Özgür Taburoğlu

Felsefe

Kendisini Büyüten Kusurlu Çocuklar: Alfred Adler

Benlik, kendisini temellendiren bir zemini “inkâr ederek”, “arzularından vazgeçerek” inşa edilir; varlık zeminini yadsıyarak veya yanlış anlayarak, kusurlarını etkin biçimde gizleyerek tutarlılık kazanır.
Felsefe

Yanlış Zamanın Emekçileri: Montessori ve Taylor

Taylorizmin beklediği o yetenekli, uyumlu, bedensel ve zihinsel melekeleri gelişmiş bireylerden müteşekkil emekçi tiplemesi geç bir zamanda ortaya çıkar.
Felsefe

Merleau-Ponty’nin Düşünce Çemberleri

Merleau-Ponty'nin tamamlanamayan eseri "Görünür ile Görünmez"de, yarım kalan bir kitabın eksikliği pek hissedilmez.