Demo v1.0

14 Temmuz 2024, Pazar

Beta v1.0

Sandro Mezzadra

Çeviriler

Marx Cezayir’de: Kurtuluşun Mekânı, Zamanı ve İlerleme Fikri

Kapitalizm tarihsel olarak kapitalist olmayan bir toplumun içinde doğar ve gelişir... Sermaye birikiminin gerçekleştiği ortam budur... Kasılmalarla genişleyen birikim, çalışan nüfusun olağan artışını bekleyip bununla yetinemeyeceği gibi, kapitalist olmayan yapıların doğal iç çözülmesini ve meta ekonomisine geçişini de bekleyemez ve bununla yetinemez. Sermayeye açık olan tek çözüm kuvvet kullanmaktır; sermaye birikimine tarihsel bir süreç olarak baktığımızda, bu yöntemin sadece ortaya çıkışında değil günümüze bile yerleşik bir silah olarak kullanıldığını görüyoruz. -Rosa Luxemburg (1913)Rosa Luxemburg, The Accumulation of Capital, İngilizceye çev. Agnes Schwarzschild (London and New York: Routledge, 2003), 348ff. “Sunum” ve “Araştırma” Marx, Detroit'e, Adam Smith de Pekin'e hiç gitmedi. Ancak Marx...