Demo v1.0

14 Temmuz 2024, Pazar

Beta v1.0

Maro Bellou

Çeviriler

Tekerrürün İmkânı: Kierkegaard ve Lacan

Lacan’a göre, Freud’un kendinden önceki “ruh sorgulayıcılarından en keskini”Lacan, J. The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis. Ed. by J.-A. Miller. Trans. by Alan Sheridan. London: Hogarth, 1977; 59. olan Kierkegaard’un etrafı, kendisinin de bizzat tanıklık ettiği gibi, “bir tekerrürün mümkün olup olmadığı ve ne anlama sahip olduğu, bir şeyin tekerrür yoluyla kazanıldığı mı yoksa kaybedildiği mi”Søren Kierkegaard, Repetition and Philosophical Crumbs, translated by M.G. Piety, New York, Oxford University Press, 2009, p. 3. sorunuyla çepeçevre kuşatılmıştı. Kierkegaard bu soruyla karşı karşıya kaldığında “âdeta felç olduğunu” dile getirir; ona bir cevap verebilsin diye bir deneyimden yararlanır; geçmişte yaşadığına...